Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYON:

ileriye dönük düşünen,yüksek karakterli ve nitelikli bireyler yetiştirebilmek için , bilimsel ve teknoloji esaslara dayalı,bölgesel faktörleri de gözeterek veli - okul iş birliğine dayalı , öğrenci merkezli, alanında Kahta' da refereans gösterilen mükemmelliyetçi bir eğitim öğretim anlayışı sunmak için BURADAYIZ....

VİZYON:

Sual: Nasıl bir insan ?

zafere giden yolda çekilen çileyi kutsal sayan...

bilginin yanında uygar davranışın önemini de bilen , haklarını koruyabilecek yapı ve donanımda , topluma kendini kabul ettirebilmiş,kariyer sahibi ve en önemlisi bilgiyi saklayan değil paylaşabilen bireyler yetiştirmektir...

DEĞERLERİMİZ:

1.Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalır,değerlerimizden ödün vermeyiz.

2.Milli ve manevi değerlerimizin korunmasında gerekli hassasiyeti gösteririz.

3.Eğitim kurumlarının görevinin eğitim,araştırma-uygulama ,bilim üretme ve topluma hizmet olduğuna inanırız

4. Çağdaş ve akılcı eğitim stratejilerine bağlıyız.

5.Misyonumuzu en iyi şekilde yerine getirebilmek için alanında uzman eğitim kadrosu ile çalışırız.

6.Öğrenci ve öğretimenlerimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve bu gelişimi sürekli kılmaya çalışırız.

7.Okulumuzun sürekli gelişimi için gereken kurumsal kültür değişimlerini gerçekleştiririz.

8.Emek ve başarıya saygılıyız: Sağlanan başarının sahiplerine mal edilmesine dikkat ederiz

9.Başarının ancak takım çalışması ile elde edileceğine inanırız.Ben değil biz ilkesini hedef alırız.

10.Başarının teşvik ve ödüllendirme ile artacağını esas alırız.

11.Başarıda çalışma ortamının önemini biliriz.

12.Rehberliğin eğitimdeki önemine inanırız.

13.Dürüst eleştiri yaparız.Hatalarımzı kabul ederiz ve yapıcı eleştiriye herzaman açığız.